uykusuzluk ilacı – unsleeping pill

bebek uykunun ilacıdır.
ağlarsa uyuyamazsın.
ağlamazsa, bir şey mi oldu diye, yine uyuyamazsın.

 

 

 

baby is an unsleeping medicine.
if cries, you can’t sleep.
if doesn’t cry, thinking something happened, you                                                        can’t sleep either.

karadeniz ereğli

1974 te yaz stajı için ERDEMİR e gitmiştim.
Çok özel, küçük ve kokulu yerel bir çileği vardı, Ereğli’nin.
Hala var mı acaba?

Geceleri deniz kıyısındaki lamba ışıklarına gelen deniz atları vardı.
Hala var mı acaba?
In 1974, I went to ERDEMİR for summer practice.
Ereğli had a very special, small and fragrant local strawberry.
Does it still exist?

At night there were seahorses coming to the lamp lights on the sea shore.
Do they still exist?

unutulmayanlar 1 – unforgettables 1

2011 de Türkiye’de kuş gribi şüphesiyle, köylerdeki binlerce yerli ırk kümes hayvanı, son derece vahşi ve ilkel yöntemlerle acımasızca öldürülmüştü.
İnsanların kendi hayvanlarını öldürürken yüzlerine yansıyan ifade beynime kazındı, kaldı.
Bunu hiç unutmuyorum.In 2011 due to suspect of bird flu in Turkiye, thousands of domestic breeds of poultry in villages, was brutally murdered with an extremely wild and primitive methods.
The expression that was reflected on the faces of people while killing their own animals was engraved in my brain and remained there.
I never forget that.

zengin – rich

Zenginliğin bir kokusu, bir edası vardır.
Onları kalabalıkta bile diğerlerinden kolayca ayırt edebilirsiniz.
Çevrelerini rahatsız kılan yüksek bir güvenleri, rahat tavırları, kimseleri beğenmez halleri vardır.
İnsan ister istemez onların yanında aynı şeye ait olmadığı duygusu yaşar ve bir huzursuzluk hisseder.
There is a smell and a mien of wealth.
You can easily distinguish them from others even in a crowd.
They have a high confidence, comfortable attitudes, styles of disliking of others which disturb their enviroment.
One inevitably feels that does not belong to the similars and feels anxiety.

tayin – appointment

Ailemin tayini başka bir yere çıktığında, sınıf arkadaşlarımla, öğretmenlerimle ve mahalle arkadaşlarımla nasıl vedalaşırdım, vedalaşabilir miydim, hiç anımsamıyorum
Bütünüyle silmişim.
As an appointment order transmitted to my family for another town, how would I say goodbye or could I say goodbye to my classmates, teachers and neighborhood friends.
I deleted all the memories completely.

ekonomi – economy

Öğrencilere öğretilen ekonomi bilgisi ve kurallarıyla, günümüzde yaşanan ekonomi pratiği birbirinden oldukça farklıdır.
Öğretilen ekonomi bilgisini uygulayarak, günümüzde yararlı sonuçlar almak neredeyse imkansızdır.
Oyun bilmediğimiz kurallara göre oynanıyor.

The economic knowledge and rules that are taught to students are quite different than the economic practice lived nowadays.
By applying the knowledge of economics taught, it is almost impossible to achieve useful results today.
The game is played according to the rules, we do not know.