yangın – fire

Bir yangın olduğu zaman, bu yangının bir hırsızlık eylemini örtbas etmek için çıkarılmış olma olasılığı vardır.
Ancak kayıtlara ya elektrik kontağı veya gaz sıkışması olarak geçer.

If a fire occurs, there is a possibility that it is for hiding a theft.
However, it is recorded either as electric cable contact problem or gas traps.

tek-NO!-loji kuramı – tech-NO-logy theory

Teknolojinin kendi kendisini üreten-artıran içsel bir mekanizması var. Bu yüzden, ilerlemesindeki hız geometrik olarak artmaktadır.

Günümüzde bu hız ortalama bir insanın yenilikleri öğrenip-yararlanabilme yeteneğini geçti. Bu durum artık açıkça hissediliyor.

Başlangıçta teknolojik ilerlemenin insanlığın refah ve mutluluğunu sağlayacağı tahmin edilmişti.

Bugün gelinen noktada, bunun böyle olmadığı-olmayacağı görülmektedir ve teknolojinin insanı ilgilendiren boyutu tamamen yitirilmiştir.

Çünkü, teknolojinin üzerine bina edildiği bir temel ahlak standardı yok.

Teknoloji günümüzde kontrolsuz bir şekilde gelişmektedir ve özünde olması gereken insan refah ve mutluluğu öğeleri artık tamamen gözardı edilmiştir.

Bu gidişin nasıl sonlanacağı (pek çok varsayım olmasına karşı) öngörülememektedir.

Technology has an internal mechanism that produces and increases itself. Therefore, the velocity in its progression increases geometrically.

Nowadays, its speed has exceeded the ability of an average person to learn and use innovations. It is clear.

Initially, it was predicted that technological progress would provide welfare and happiness for humanity.

At the point reached today, it is seen that this is not the case, and the aspect of the technology that concerns human beings is completely lost.

Because there is no basic moral standard on which technology is built.

Technology is now evolving in an uncontrolled manner, and now the elements of human well-being and happiness that must be at the core have been completely ignored.

How this outcome will end (despite many assumptions) is unpredictable.