in san

İnsan bireylerin dış gözlemle anlaşılabilir özellikleri nelerdir?

– Çok dayanıklıdır, ama çok ta zayıftır.
– Çok yeteneklidir, ama çok ta çaresizdir.
– Çok iyidir, ama çok ta kötüdür.
– (Genel olarak) Bencildir.
– Yaşamak için programlanmıştır. Koşullar ne olursa olsun hayatta kalmaya çalışır.
– Kolaycıdır.
– Acımasızdır.
– Kaderine hükmedemez. Geleceğini planlayamaz.
– (Genel olarak) Değişkendir. Değişimlerden hoşlanır.
– Tutarsızdır.Bugün ak dediğine, yarın kara diyebilir.
– Aklından çok duygularıyla (çoğu zaman yanlış) karar verir.
– (Genel olarak) Tembeldir, çalışmayı sevmez, rahatı sever.

İnsan malzemesini böyle kabul edersek, bu malzemeyle bugün gelinen noktadan daha iyi (olumlu) bir noktada olunabilmesi mümkün müydü?

Eğer, insanın sıfır noktasına (yeryüzünde ilk belirdiği zamana) geri döndürülmesi mümkün olsaydı aynı malzemeyle yeni bir gelişim süreci sonunda gelinecek nokta bugün gelinen noktadan çok farklı olabilir miydi?

mor al ve kutla ma – anı

Üniversite giriş sınavlarına hazırlanmak için, 15 günlüğüne, Mardin’deki ailem tarafından çok yakın bir akrabamızın Ankara’daki evine gönderilmiştim.
Gündüz dershanede yaklaşık 8 saatlik sıkıştırılmış ve yoğun bir kurs programını takip ediyordum, akşamları da 2 saat kadar tekrar yapıyordum. Hırslıydım, iddialıydım, kendime yüksek hedefler (ODTÜ de Makina Mühendisliği Bölümü) belirlemiştim.

Ankara’daki konukluğumun ilk günlerinde evin beyi yemekte bana durduk yerde şunları söyledi:

– Sen liseyi taşrada okudun. Oradaki başarına bakarak yanlış beklentiler içindesin. Mardin gibi küçük yerlerde valinin kızı lise birincisi olur, garnizon komutanının oğlu lise ikincisi olur. Ankara’da, İstanbul’da, büyük şehirlerde senden çok daha akıllı, çok daha zeki, çok iyi okullarda yetişmiş pek çok genç var. Sıra sana gelmez. Okumaya devam et “mor al ve kutla ma – anı”

teşekkür – anı

1975 ten beri mühendislik tasarımı yapmaktayım: 43 yıldır.
Bu zaman aralığı içinde aralıksız olarak pek çok HES (Hidro Elektrik Santral), TS (Termik Santral), çimento fabrikaları, sanayi tesisleri, alt yapı tesisleri, petrokimya tesisleri, ulaşım tesisleri ile pek çok sistem/makina tasarımlarında bizzat çalıştım ve bu mühendislik tasarımı çalışmalarını örgütledim ve yönettim. Bir kısmının uygulama aşamalarında da görev yaptım.

43 yılın sonunda 3 önemli belirleme yapıyorum: Özet Okumaya devam et “teşekkür – anı”

çöp kuramı – garbage theory

• Çöp yoktur, sınıflandırılmamış atık vardır.

• Çöpü sınıflandırmak ve değerlendirmek için harcanacak para, sınıflandırma sonucu edinilecek yararın 1/4 ünden daha azdır.

• İnsan nüfusunun artış hızı ile insanlığın ürettiği çöpün artış hızı eşittir.

• Yerküredeki kaynaklar tamamen tükendiği zaman, çöp çok değerli olacaktır. O gün bütün insanlık çöpte eşinir hale gelecektir.

• İnsanın kendisi de çöptür.

• There is no garbage, there is unclassified waste.

• The money to be spent for classifying and evaluating waste is less than 1/4 of the benefit obtained.

• The population growth rate and the rate of waste increase produced by humanity are equal.

• When resources on earth are completely exhausted, garbage will be very valuable. On that day all mankind will scratch up on trash piles.

• Man himself is a garbage.