Türkiye’de Konut – 1

Konut tasarımı, üretimi ve işletmesi; içinde yaşayacak bireylerin güvenli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olabilecekleri şekilde yapılmalıdır.
Günümüzde, Türkiye’de durum böyle midir?

Büyük şehirlerde, şehrin merkezine yakın daha eski bölgelerinde yaşayanlar için şu sıkıntılar vardır:

– 30-40 yıl öncesinde yapılmış binaların asansör, otopark, vb. gibi önemli eksikleri bulunmaktadır. Fiziksel yetersizliklerden dolayı bunların tamamlanması çoğu yerde olanaksızdır.
– Az daireli bu binaların apartman görevlisi çalıştırması külfeti giderek ağırlaşmaktadır.
– Binalar eskidiği için yapısal bakım masrafları artmaktadır.
– Binaların ısı yalıtımı yetersiz olduğu için (ısıtma-soğutma) işletim masrafları yüksektir.
– Altyapı (eski 3-4 katlı bina standardının daha çok katlara izin verilerek değiştirilmesi nedenleriyle) yetersizdir.
– Bu alanlarda yeni yapılaşmaya izin verildiği için, bu bölgeler sonu gelmez şantiye alanlarına dönmüştür. Yaşama konforu kirlilik, gürültü ve alt yapının daha da yetersiz duruma gelmesi nedeniyle kaybedilmiştir.

Büyük şehirlerde, yeni yapılan şehir merkezi uzağındaki site türü yapılarda yaşayanlar için ise şöyle sıkıntılar vardır: Okumaya devam et “Türkiye’de Konut – 1”