yangın – fire

Bir yangın olduğu zaman, bu yangının bir hırsızlık eylemini örtbas etmek için çıkarılmış olma olasılığı vardır.
Ancak kayıtlara ya elektrik kontağı veya gaz sıkışması olarak geçer.

If a fire occurs, there is a possibility that it is for hiding a theft.
However, it is recorded either as electric cable contact problem or gas traps.

bedava – free

Türkiye’de hukuk danışmanlığı, tıbbi danışmanlık, mali danışmanlık paralıdır.
Ama mühendislik danışmanlığının karşılıksız yapılması beklenir.

Legal, medical, financial consultancy in Turkey are mercenary.
But engineering consultancy is expected to be free.

sorumsuzluk – irresponsibility

Eve mutfak tezgahı yaptıracaktım. Bir mermerci ustası ölçü almak için eve geldi.
Bana ‘’Abi şerit metreniz var mı?’’ dedi.

I was going to order a marble plate on my kitchen cupboard. A marble worker came home for measurement.
“Do you have a tape measure?” he asked.

mühendislik öyküleri – 9 (bağımsız müşavir mühendis) / engineering stories – 9 (independent consultant engineer)

Farklı zamanlarda – 4 yıl aralıkla, iki farklı sanayi tesisi için 1000 tonluk çelik silo tasarımları yaptık. Kapasiteler aynı olduğu için, aynı mühendislik projesini her iki tesis için de aynen uyguladık.

İlk yaptığımız tesisin çelik imalat yüklenicisi, silo çelik duvar kalınlıklarının çok fazla olduğunu ileri sürdü ve inceltmemizi istedi. Yatırımcı, teknik yetenekleri sınırlı olduğu için yüklenicinin sözlerini dikkate aldı ve bizi bu yönde sıkıştırdı. Mühendislik hesaplarımızı, modellerimizi tekrar gözden geçirdik. Üretim projelerinde verdiğimiz kalınlıkları azaltmamıza imkan yoktu. Yatırımcı müşterimize bu durumu yazıyla bildirdik. Ancak yüklenici, yatırımcıyı hakkımızda, bizim olmadığımız ortamlarda, olumsuz konuşmalar yaparak etkiledi ve bizimle yatırımcının arasını bozdu. Yatırımcı, kendi uzun ve kısa dönemdeki çıkarlarını koruyan bağımsız tasarımcı müşavirine değil, aralarında çıkar çelişkisi olan yüklenicinin sözlerine aldandı.

İkinci yaptığımız tesisin çelik imalat yüklenicisi ise, silo çelik duvar kalınlıklarının az olduğunu ileri sürdü ve artırmamızı istedi. Yine yatırımcının teknik bilgisi sınırlı olduğu için yüklenicinin sözlerini dikkate aldı ve bizden bu yönde talepte bulundu. Hesaplarımızı ve mühendislik modellerimizi tekrar gözden geçirdik. Buna göre, üretim projelerimizde belirlediğimiz kalınlıkları artırmamıza gerek yoktu. Yatırımcı müşterimize bu durumu yazılı olarak bildirdik. Yüklenici, buna rağmen yatırımcıyı olumsuz etkileyebildi ve bizimle yatırımcının arasını bozdu. Yatırımcının kısa dönemdeki çıkarlarını tasarımcı müşavir olarak bizim savunduğumuz açık olmasına ve her türlü açıklamanın yazılı olarak yapılmasına karşı, yüklenici yatırımcıyı yanıltmayı başardı.

Her iki olaydaki, iki farklı çelik üreticisinin aynı proje konusunda birbirinden tamamen farklı yönde görüş ileri sürmesinin nedeni neydi? Okumaya devam et “mühendislik öyküleri – 9 (bağımsız müşavir mühendis) / engineering stories – 9 (independent consultant engineer)”

başlar ve ayaklar – heads and feet

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
Akılsız yöneticinin cezasını halk çeker. (17 Ağustos 1999 – Gölcük Depremi)

Feet will pay for the mindless head.
The public will pay for the mindless manager. (17 August 1999 – Golcuk Earthquake)