ilginç – interesting

Tıp doktorları, hukukçular, sanatçılar, bilim insanları, öğretmenler ile ilgili filmler ilginçtir.
Ama mühendislerle ilgili filmler ilginç değildir.
Çünkü mühendislik çoğunluk için anlaşılamaz olduğundan çok sıkıcıdır.

Movies about medical doctors, lawyers, artists, scientists, teachers are interesting.
But movies about engineers are not.
Since engineering is not understood for the majority, it is very boring.

zihniyet – mentality

Son yıllarda gençlerde hakim olan zihniyet:
”Ben 4 yıl yüksek okulda okudum, maaşımı hak ettim. Bana maaş vermeye mecbursunuz. Ama benim bunun için ayrıca bir çaba göstermem gerekmez. Çünkü zaten hak etmiş durumdayım.”

The dominant mentality in young people in recent years:
” I graduated in a faculty for 4 years, I deserve my salary. You have to pay me. But I don’t have to make any extra effort. Because I already deserve it. ”

acil! – urgent!

Mühendislik tasarımcısını işin başında baskı altına alma söylemi şudur: Çok çok acil!
Müşterinin en çok kullandığı ve hızla eskittiği sözcük.

How to put an engineering designer under pressure at the beginning: By saying ”very very urgent!”
The words that the customers use very frequently and wear away fast.

fay – fault

Depremlere neden olan jeolojik kırılmaların zemindeki ilerlemesinin, bir cam plakta oluşan çatlaktaki ilerlemeyle benzeşen bir mekanizması (analojisi) olduğunu düşünüyorum.

I think that the progress of geological fractures causing earthquakes on the ground is a mechanism (analogy) similar to the progression of the crack in a glass plate.