okuma kuramı – reading theory

• Okumak yetmez, anlamak gerekir. (Yazanın mesajını algılamak gerekir.)
• Okumak ortalama insan için zekayı diri tutan bir eylemdir.
• Okumayan kişi sonunda sisteme teslim olur, tek tipleşir ve kişilik savaşını kaybeder.

• Reading is not enough, understanding is a must. (It is necessary to detect the message of author.)
• Reading is an action that keeps intelligence alive for average people.
• The person who does not read eventually becomes a slave of the system, be typical and loses his personality war.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir