analiz ve sentez – analysis and synthesis

Gençlerimizin sağlıklı düşünebilmesi ve doğru kararlar verebilmesi için, eğitim ve öğretimin ilk yıllarından başlayarak, onlara analiz ve sentez yapabilme yeteneği kazandırmalıyız.

In order for our young people to think healthily and make the right decisions, we should give them the ability to analyze and synthesize starting from the first years of education and training.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir