mühendis

Türkiye’nin bugünkü insan varlığı (mühendislerin nitelik ve nicelik yeterliliği) düşünülürse, iyi eğitim almış ve mesleğini yapabilme yetkinliği olan Türk mühendisleri bugün ülkenin gerek duyduğu mühendislik hizmetlerinin çoğunu (yaklaşık %90 ını) yapabilir. Kalan, çok fazla özel bilgi gerektiren yaklaşık %10 luk bölüme (örneğin nükleler santral yapımı gibi) ise dışarıdan hizmet alımı gerekebilir. Zamanla, eğer gerçek mühendislere ve araştırmacılarına olanak tanınırsa bu %90 lık pay da artırılabilir.

TANIM VE AÇIKLAMALAR:

Mühendis insanların her türlü (maddi) ihtiyacını karşılayan yol, köprü, bina gibi yapılar; uçak, otomobil, motor, üretim tezgahları gibi makinalar; ilaçlar, kimyasallar, petrol ürünleri gibi malzemeler; elektrik enerjisi dağıtımı, cep telefonu, bilgisayar kumanda aygıtları gibi elektrik ve elektronik donanımlar-yazılımlar vb. alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Mühendisin kesin olarak bağlı olduğu bilimsel ve teknik gerçeklikler vardır, bunların dışına çıkamaz. Örneğin bir betonarme yapıda hesapta bulduğu demir donatı miktarından daha az malzeme konulmasını kararlaştıramaz. Mühendisin kesin olarak bağlı bulunduğu ahlak kuralları vardır. Örneğin mesleki bilgisini insanlığın ve toplumun zararına uygulayamaz. Teknik bilginin dışına çıkarsa ya da toplum yararını gözetmezse mesleğin temel ilkelerini çiğnemiş olur, kendisine, mesleğine olan saygısını ve mühendis olma vasfını (en azından manevi olarak) kaybeder.

Mühendislik; bilim, teknik ve matematiksel bilgileri, ilkeleri; deneyim, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır.
Mühendislikteki dikkat edilmesi gereken en önemli 3 unsur: güvenlik, etkinlik ve ekonomidir.
Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri vb. ni tasarlar, üretir ve hizmete alır..
Kısaca; mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi tasarlama ve üretme süreçleridir.

Mühendislikte çeşitli hizmet seçenekleri vardır. Örneğin araştırma, tasarım, analiz, geliştirme, üretim, deneme gibi.
Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, meslek olarak araştırma mühendisliğini düşünebilirsiniz.
Yapım, imalat, montaj işleri ilginizi çekiyorsa üretimle ilgili bir alan seçebilirsiniz.
Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım mühendisliği size daha uygundur.
Akademik mühendislikteki çalışmalar çoğunlukla araştırmaya ve geliştirmeye dayanır.

Başlıca 4 ana mühendislik disiplini: Makina, inşaat, elektrik ve kimya mühendislikleri dir. Diğer mühendislikler bu 4 disiplinin girişim yaptığı alanlardır.

SON SÖZ: Her mühendislik diploması olan, gerçekte mühendis olmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir