üretim = çöp / production = waste

Küresel dünyada her şeyin üretiminin günde binlerce yapılıyor olması, dünyanın değerli kaynaklarının bir bölümünün atık olarak kaybedilmesine neden oluyor.

The fact that everything is produced thousands per day in the global world causes the loss of some of the world’s valuable resources as waste.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir