iş bölümü ve işbirliği – work sharing and cooperation

Profesyonel hayatta, iş bölümü ve işbirliği kavramları hızla aşınıyor.
Yeni yetişen gençlerin izleyebilecekleri rol modeller azalmakta.
Bunun sonuçlarına katlanmak olanaksız.
İş hayatı bu şekilde sürdürülemez.

The concepts of work sharing and cooperation are being eroded rapidly in professional life.
The role models that young adults can follow are disappearing.
The consequences are impossible to tolerate.
Business life cannot be maintained in this way.