başarı – success

Bir meslek adamının başarısı nasıl ölçülür?
Mesleğinde yaptığı işlerin niteliği ile mi?
Mesleğinde yaptığı işlerden kazandığı paranın miktarıyla mı?

How is the success of a professional measured?
With the quality of his work?
The amount of money earned from his work?