mühendislik tasarımı – engineering design

Hayal gücü, yaratıcılık, bilgi, beceri ve ağır bir çalışma temposu gerektirir.
Diğer mesleklerden bu yönleriyle hayli farklıdır.

It requires imagination, creativity, knowledge, skills and hard work.
It is quite different in these aspects from other professions.