zengin – rich

Zenginliğin bir kokusu, bir edası vardır.
Onları kalabalıkta bile diğerlerinden kolayca ayırt edebilirsiniz.
Çevrelerini rahatsız kılan yüksek bir güvenleri, rahat tavırları, kimseleri beğenmez halleri vardır.
İnsan ister istemez onların yanında aynı şeye ait olmadığı duygusu yaşar ve bir huzursuzluk hisseder.
There is a smell and a mien of wealth.
You can easily distinguish them from others even in a crowd.
They have a high confidence, comfortable attitudes, styles of disliking of others which disturb their enviroment.
One inevitably feels that does not belong to the similars and feels anxiety.