oyun – the game

Bir oyun kurgulayalım, kuralları şöyle olsun:
1.Bu oyunu herkes oynayacak, oynamayan kalmayacak.
2.Oyuncuların tek canı var, kaybedince oyundan çıkmış sayılacak.
3.Oyunda kazanmak için her şey mubah, isteyen her yolu kullanabilecek.
4.Oyunun perde arkasında, oyuncuların önceden bilemeyeceği ve tahmin edilemeyen birçok değişkene bağlı karmaşık kurgular olacak.
5.En çok puan toplayan ve sağlık, yasal, ekonomik sorunu olmadan oyunda en uzun kalanlar kazanmış sayılacak.
Let’s design a game which rules shall be as follows:
1.Everyone should play this game.
2.Players have got only a single chance, if someone will lose his/her chance he/she shall be considered as out of the game.
3.In the game one can use every way he/she wish, everything valid to win.
4.Behind there will be complex fictions based on many unpredictable variables that players cannot know beforehand.
5.The ones collecting most bonus and longest surviving in the game without health, legal, economic problems will be assumed winners.

hayat ve dinginlik – life and serenity

Hayat giderek daha karmaşık ve daha hızlı duruma geliyor.
Yaşantıda rahatlık ve mutluluk için, hayatı basitleştirmek ve yavaşlatmak gerekiyor.

Life becomes increasingly complex and faster.
It needs to be simplified and slow down for confort and serenity.

bireysel kurtuluş

Günümüzde çok hızlanan teknolojik ilerleme ortamında bireyler bunun olumsuzluklarından nasıl korunabilir?
Bilgi sağanağı altında, hepimiz büyük bir dikkat eksikliği ve bir şeye yoğunlaşamama sorunu yaşıyoruz.
Bilgi çokluğu karşısında neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamıyoruz.
Önemli ile önemsizi ayırtedemiyoruz.
Bu durum, hepimizin sağlıklı ve doğru kararlar almamızı dolayısıyla yaşantımızı olumsuz etkiliyor.

Bu koşulları algılayarak, durumu yönetebilen ve kendi bilincini karmaşık dış uyaranlardan koruyabilen bireyler elek üzerinde kalarak kurtuluşa yaklaşabilir (mi).

Bireysel kurtuluş olanağı var (mı).