ekonomi – economy

Öğrencilere öğretilen ekonomi bilgisi ve kurallarıyla, günümüzde yaşanan ekonomi pratiği birbirinden oldukça farklıdır.
Öğretilen ekonomi bilgisini uygulayarak, günümüzde yararlı sonuçlar almak neredeyse imkansızdır.
Oyun bilmediğimiz kurallara göre oynanıyor.

The economic knowledge and rules that are taught to students are quite different than the economic practice lived nowadays.
By applying the knowledge of economics taught, it is almost impossible to achieve useful results today.
The game is played according to the rules, we do not know.

kurallar

Dünyada, yazılı veya yazısız pek çok kural olmasına karşın, işler genel olarak kurallara göre yürümüyor.

Bunu, ahlaki açıdan söylemiyorum. Öğretim açısından ileri sürüyorum. Dünyada gerçekleşenler, klasik öğretim (=standart bireylere belletilenler) le bizlere verilen bilgilere hatta zaman zaman mantığa da uygun değil.

Örneğin, dünya ve Türkiye ekonomik göstergelerine bakın. Gerçekler, bize öğretilen makro ekonomik ve mikro ekonomik gerçeklerden hayli uzak. Hatta zaman zaman öğretilenlere göre tam zıt sonuçlarla da karşılaşıyoruz.

Bu durumda, kuralların ve gerçek diye öğretilenlerin ne önemi var?

Veya soruyu şöyle soralım: Standart dışı bireyler, daha farklı bilgilerle mi donatılıyor?