başarı – success

Bir meslek adamının başarısı nasıl ölçülür?
Mesleğinde yaptığı işlerin niteliği ile mi?
Mesleğinde yaptığı işlerden kazandığı paranın miktarıyla mı?

How is the success of a professional measured?
With the quality of his work?
The amount of money earned from his work?

mühendislik tasarımı – engineering design

Hayal gücü, yaratıcılık, bilgi, beceri ve ağır bir çalışma temposu gerektirir.
Diğer mesleklerden bu yönleriyle hayli farklıdır.

It requires imagination, creativity, knowledge, skills and hard work.
It is quite different in these aspects from other professions.

piyasa – market

Piyasa koşullarına terk edilen hiçbir meslek alanı ahlak ilkeleri içinde tutulamaz.
Örneğin eğitim-öğretim, sağlık hizmetleri, çevrenin korunması.

No professional field left to market conditions can be held within the principles of morality.
For example; education, health care, protection of environment.

meslek – profession

Gençliğimde katı gerçekliği olan, hata yapılırsa hiçbir şekilde mazeret üretilemeyecek bir meslek aradım. Ve buldum: mühendislik tasarımı.

Örneğin tıp doktoru tedavide bir hata yapsa, bu çoğu zaman anlaşılmaz. Anlaşılsa bile kolayca aklanacak bir yol bulunur.
Veya bir avukat savunduğu davayı yitirse, sorumluluğunu birçok şekilde savuşturabilir. Bir yargıç kararında bir hata yapsa, bunun sonuçları yalnızca yargıladıklarını ilgilendirir.
Bir güvenlik görevlisi ya da bir profesyonel asker görevinde başarısız olsa, mutlaka kendini kurtaracak bir yol bulabilir.

Ama mühendislik tasarımında her şey açık olarak belgelendirilmiştir ve herkesin görüşüne açıktır. Mühendislik bilimi net ve kesin kurallardan oluşur. Eğer bir tasarımda mühendislik hatası yapılmışsa, bunun anlaşılması ve belirlenmesi kaçınılmazdır.

Okumaya devam et “meslek – profession”

eğitim – education

Bir kişi herhangi bir meslek alanında nitelikli ve özverili bir eğitim alırsa, dünyanın işleyişi hakkında doğru düzgün bir görüş oluşturma imkanına sahip olabilir.

If a person has a qualified and dedicated education in any profession, may have an opportunity to form an accurate view how the world functioning.

mühendis öyküleri – 6

Yıllar önce, ihale ile almış olduğumuz bir işle ilgili olarak bir kamu kurumuna uygulama mühendisliği hizmetleri veren bir ekibi yönetiyordum. Bu o kurumdan aldığımız ilk ihaleydi. Proje çok büyük ve sınırlı zamanda bitirilmesi gereken önemli bir endüstriyel projeydi. Ellili yaşlarımdaydım, proje konusu işlerle ilgili yeterli deneyim ve donanıma sahiptim. Ekibim nitelikli teknik adamlardan oluşuyordu. Tüm iyi niyetimizle çalışmamıza karşı, idarede anlaşılmaz bir dirençle karşılaşıyorduk. Yazılarımıza cevap verilmiyor, toplantı tutanağı yapma talebimiz kabul edilmiyordu. İdare işleri sözlü talimatlarla yönetmeyi tercih ediyordu. Okumaya devam et “mühendis öyküleri – 6”