bedava – free

Türkiye’de hukuk danışmanlığı, tıbbi danışmanlık, mali danışmanlık paralıdır.
Ama mühendislik danışmanlığının karşılıksız yapılması beklenir.

Legal, medical, financial consultancy in Turkey are mercenary.
But engineering consultancy is expected to be free.