ilginç – interesting

Tıp doktorları, hukukçular, sanatçılar, bilim insanları, öğretmenler ile ilgili filmler ilginçtir.
Ama mühendislerle ilgili filmler ilginç değildir.
Çünkü mühendislik çoğunluk için anlaşılamaz olduğundan çok sıkıcıdır.

Movies about medical doctors, lawyers, artists, scientists, teachers are interesting.
But movies about engineers are not.
Since engineering is not understood for the majority, it is very boring.