anlatamadık – 1

Türkiye’de üzülerek belirliyorum ki, bir mühendislik geleneği (mühendislik neden yapılır? kime yaptırılır? nasıl yaptırılır?) yerleşmediği için, bir çok yapımcı veya yatırımcı kuruluş veya firma şunu hala anlayamadı:

1.Mühendislik tasarım işleri her diploması olana yaptırılamaz. Bu meslek alanı birikim, ustalık ve yetenek gerektirir.
Aksi durum, teşhisi ve tedavisi zor bir hastalık için bir sağlık memuruna başvurmaya benzetilebilir.

2.Mühendislik tasarım işleri için, kurum veya firma bünyesinde nitelikli bir tasarım ekibi, pahalı yazılımlar, ofis vb. bulundurmak hem çok pahalı, hem de gereksizdir.
Aksi durum, ne zaman hangi hastalığa yakalanacağınızı bilmeden her olasılığa karşı kalabalık bir uzman tıp doktoru kadrosunu, her tür tıbbi ekipmanı, tıbbi yazılımı ve poliklinikleri el altında tutmaya benzer. Okumaya devam et “anlatamadık – 1”

mikro şirketler

Türkiye’nin (belki de dünyanın) ekonomik geleceğinde kendi alanlarında bilgi biriktirerek uzmanlaşmış küçük şirketler ve girişimler belirleyici olabilir.

Çünkü, bu tür küçük girişimlerin büyük şirketlere göre çok önemli ayrıcalıkları var:
*Bunlar çok daha ekonomik olarak yönetilebiliyorlar. (Gereksiz harcama yapmazlar.)
*Daha hızlı hareket etme yetenekleri var. (Uzun süren toplantılara, iç yazışmalara, vb. bürokrasiye gerek duymazlar. Çabuk karar verebilirler.)
*Ekonomik güçlüklere daha uzun süre dayanabilirler. (Susuz kalan virüs gibi yaşamsal faaliyetlerini belli sürelerde askıya alıp, uykuya geçebilirler.)
*Çalışma alanlarında (hedef pazarlarında, üretim konularında, vb.) kolaylıkla değişiklik yapabilirler.
*Teknolojik yeniliklere daha kolay uyum sağlarlar.
*Kamu kaynaklarına ekonomik yük oluşturmazlar.

Ortak akıl kullanabilirlerse ve teknolojik yeniliklere ustaca adapte olabilirlerse, küçük girişimler kendileri gibi belli amaçlara dönük yapılandırılabilir özellikteki diğer mikro girişimlerle eşgüdüm sağlayarak daha büyük organizasyonların birer hücresi gibi çalışabilirler. (Doğadaki canlı kolonileri veya simbiyoz yaşama formlarındaki gibi.)
Bu başarılabilirse, büyük şirketlere karşı önemli bir rekabet gücü elde edebilirler. (Doğada büyüklük değil, sürdürülebilirlik kazanır.)

Daha da önemlisi, tek tipleşen çalışma yaşantısında mikro şirketler birer özgürlük vahasıdır.
En azından bireylerin gerçek mutluluğu için, bu seçeneğin sürdürülmesi çok ta ahlakidir.

tacirin intikamı

Alanya’da üreticinin bir yıl boyunca emek vererek ve masraf yaparak yetiştirdiği, dalından topladığı, sandıklayıp, kendi tuttuğu kamyonla hale kabzımalın ayağına giderek kilosu 40 kuruştan verdiği mandalinanın,
Ankara’da tüketiciye kilosu 400 kuruştan satılması sizce normal mi?
Pahalılığa üretici mi neden olmuş oluyor?

Yoksa, tacirin hem üreticinin, hem de tüketicinin aynı anda kanını emebilme yeteneği mi var?