mühendislik öyküleri – 9 (bağımsız müşavir mühendis) / engineering stories – 9 (independent consultant engineer)

Farklı zamanlarda – 4 yıl aralıkla, iki farklı sanayi tesisi için 1000 tonluk çelik silo tasarımları yaptık. Kapasiteler aynı olduğu için, aynı mühendislik projesini her iki tesis için de aynen uyguladık.

İlk yaptığımız tesisin çelik imalat yüklenicisi, silo çelik duvar kalınlıklarının çok fazla olduğunu ileri sürdü ve inceltmemizi istedi. Yatırımcı, teknik yetenekleri sınırlı olduğu için yüklenicinin sözlerini dikkate aldı ve bizi bu yönde sıkıştırdı. Mühendislik hesaplarımızı, modellerimizi tekrar gözden geçirdik. Üretim projelerinde verdiğimiz kalınlıkları azaltmamıza imkan yoktu. Yatırımcı müşterimize bu durumu yazıyla bildirdik. Ancak yüklenici, yatırımcıyı hakkımızda, bizim olmadığımız ortamlarda, olumsuz konuşmalar yaparak etkiledi ve bizimle yatırımcının arasını bozdu. Yatırımcı, kendi uzun ve kısa dönemdeki çıkarlarını koruyan bağımsız tasarımcı müşavirine değil, aralarında çıkar çelişkisi olan yüklenicinin sözlerine aldandı.

İkinci yaptığımız tesisin çelik imalat yüklenicisi ise, silo çelik duvar kalınlıklarının az olduğunu ileri sürdü ve artırmamızı istedi. Yine yatırımcının teknik bilgisi sınırlı olduğu için yüklenicinin sözlerini dikkate aldı ve bizden bu yönde talepte bulundu. Hesaplarımızı ve mühendislik modellerimizi tekrar gözden geçirdik. Buna göre, üretim projelerimizde belirlediğimiz kalınlıkları artırmamıza gerek yoktu. Yatırımcı müşterimize bu durumu yazılı olarak bildirdik. Yüklenici, buna rağmen yatırımcıyı olumsuz etkileyebildi ve bizimle yatırımcının arasını bozdu. Yatırımcının kısa dönemdeki çıkarlarını tasarımcı müşavir olarak bizim savunduğumuz açık olmasına ve her türlü açıklamanın yazılı olarak yapılmasına karşı, yüklenici yatırımcıyı yanıltmayı başardı.

Her iki olaydaki, iki farklı çelik üreticisinin aynı proje konusunda birbirinden tamamen farklı yönde görüş ileri sürmesinin nedeni neydi? Okumaya devam et “mühendislik öyküleri – 9 (bağımsız müşavir mühendis) / engineering stories – 9 (independent consultant engineer)”

alt-yüklenici

Yüklenici (müteaahhit) ile alt-yüklenici (taşeron) ilişkisi genellikle şöyle yürüyor:

Yüklenici işi yatırımcı kuruluştan alıyor ve parçalayarak alt-yüklenicilere bölüştürüyor.
Yüklenici aslında dışarıya taşere ettiği bu işleri kendisi de ekip oluşturarak rahatça yapabilir.
Ama amacı iş yaptırmaktan çok, işin finansal yükünü alt-yüklenicinin sırtına bindirmek olduğu için bazan küçük bir ön-ödeme ile çoğu zaman ön-ödeme yapmadan, üretime paralel bir ödeme planı ile alt-yükleniciyi işe başlatıyor. Okumaya devam et “alt-yüklenici”